woody-woody_fietsenhokken logo-00
fietsenhokken.nl
info@fietsenhokken.nl
+31614584651

WOODY-WOODY FIETSENHOKKEN.NL ("fietsenhokken.nl")
Privacy Verklaring
Hier vindt u de privacy verklaring van fietsenhokken.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door fietsenhokken.nl.
"Alle fietsen een droge plek!"
Onze fietsenhokken worden op maat bij de klant gebouwd.

We houden het simpel en droog.
INLEIDING
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Voor de doeleinden die fietsenhokken.nl nastreeft houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

* De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
* De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)

Dennis Last, WOODY-WOODY FIETSENHOKKEN.NL
01. fietsenhokken.nl
02. Doel gegevens
03. Ontvangers
04. Opslagperiode
05. Online betaalsysteem
06. Beveiliging
07. Uw rechten
08. Plichten
01. fietsenhokken.nl
U leest op dit moment de privacy verklaring van fietsenhokken.nl. fietsenhokken.nl is sinds februari 2016 een handelsnaam van de eenmanszaak WOODY-WOODY, die in Nederland begon in februari 2013, onder de volgende gegevens:

EIGENAAR / BOUWER

Dennis Last
Bart de Ligtstraat 14
5671DH Nuenen
Nederland
Mobiel tel.nr.: +31614584651
info@fietsenhokken.nl
KvK nummer: 55327567 (WOODY-WOODY, sinds februari 2013)
BTW nummer: NL135573646B01 (WOODY-WOODY, sinds februari 2013)
BTW nummer: NL135573646B02 (fietsenhokken.nl, sinds februari 2016)
KvK nummer: 77628373 (WOODY-WOODY fietsenhokken.nl, sinds maart 2020)
BTW nummer: NL003267101B65 (WOODY-WOODY fietsenhokken.nl, sinds maart 2020)

Sinds september 2018 stond fietsenhokken.nl ingeschreven en was belastingplichtig als eenmanszaak onder de volgende gegevens:

EIGENAAR / AANNEMER

Dennis Last | WOODY-WOODY FIETSENHOKKEN.NL
Cherokezenweg 9
Willemstad
Curaçao, Dutch Caribbean
Mobiel tel.nr.: +31614584651
info@woody-woody.nl
KvK nummer Curaçao: 148247
(BTW) / CRIB nummer Curaçao: 102498908

..en hield zich als bouwer en aannemer bezig met de bouw van fietsenhokken op maat in Nederland, maar ook in België en Duitsland.

Nu, sinds maart 2020, is WOODY-WOODY fietsenhokken.nl ingeschreven in Nederland en actief vanuit Nuenen, Brabant.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door fietsenhokken.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door fietsenhokken.nl, neemt u dan gerust contact op!

Dennis Last | info@fietsenhokken.nl | (WhatsApp) +31614584651
02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door fietsenhokken.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

* Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met fietsenhokken.nl via het contactformulier van de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals de verplichte vakken voor uw naam, woonplaats en e-mailadres. ‘Telefoonnummer’ is geen verplicht veld.

* Analytics

De website van fietsenhokken.nl verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
03. Ontvangers
De gegevens die fietsenhokken.nl ontvangt worden verwerkt en beheerd d.m.v.:

* Sohosted | e-mail
De e-mail van fietsenhokken.nl wordt gehost bij Sohosted. Als u contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Sohosted.

* Sohosted | website
De website en back-ups van de website worden gehost bij SoHosted. Gegevens die u achterlaat op de website van fietsenhokken.nl zijn op de servers van SoHosted opgeslagen.
04. Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door fietsenhokken.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

* Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met fietsenhokken.nl via het contactformulier of via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en eventueel telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

* Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
05. Online betaalsysteem
fietsenhokken.nl maakt gebruik van het online betaalsysteem van DigitaleFactuur B.V. Informatie over de privacy verklaring en de algemene voorwaarden van DigitaleFactuur is te vinden op digitalefactuur.nl.
06. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door fietsenhokken.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar fietsenhokken.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van fietsenhokken.nl privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Tot slot is het contactformulier van fietsenhokken.nl beveiligd met reCAPTCHA v2. Een reCAPTCHA is een beveiligingsmaatregel die men met bijvoorbeeld een contactformulier kunt integreren. Sommige reCAPTCHA versies controleren aan de hand van een test of vraag of u een legitieme bezoeker bent of niet. Deze versie, echter, doet deze controle op de achtergrond. Dit, om te voorkomen dat een bot of script het formulier misbruikt om spam mee te gaan versturen. U herkent deze beveiliging aan het reCAPTCHA logo rechtsonder in beeld.
07. Uw rechten
* Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij fietsenhokken.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met fietsenhokken.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

* Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door fietsenhokken.nl.

* Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij fietsenhokken.nl opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient fietsenhokken.nl al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

* Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij fietsenhokken.nl vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

* Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat fietsenhokken.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

* Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat fietsenhokken.nl uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@fietsenhokken.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
08. Plichten
fietsenhokken.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denkt u hierbij aan het aanbieden van producten van fietsenhokken.nl via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om antwoord op uw vragen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan fietsenhokken.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens, die u heeft gedeeld met fietsenhokken.nl, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

fietsenhokken.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer fietsenhokken.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van fietsenhokken.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Dennis Last
WOODY-WOODY fietsenhokken.nl
Bart de Ligtstraat 14
5671DH Nuenen
Mobiel tel.nr.: (WhatsApp) +31614584651
info@fietsenhokken.nl
KvK nummer: 77628373
BTW nummer: NL003267101B65
Copyright 2023 - fietsenhokken.nl is een onderdeel van WOODY-WOODY |
KvK nummer: 77628373 | BTW nummer: NL003267101B65

Privacy Verklaring
Open chat
1
Hi, alvast dank voor uw bericht!

Ik zal er z.s.m. op antwoorden.

Mvg, Dennis